سلام

ضمن سپاسگذاری از تمام کاربران شرکت تجارت الکترونیک نوژن پردازش .متاسفانه با توجه به بالا رفتن نرخ سرور های اختصاصی آلمان و هزینه ای پی های سرور المان افزایش قیمتی اعمال گردید

لذا کابران قدیمی ما لطفا دقت کنند قبل از پرداخت فاکتور تیکت به واحد مالی بزنند تا تخفیف مشترک قدیمی برای آن ها لحاظ گردد .

هدف ما رضایت شماست و تا جایی که سعی داریم قیمت ها را ثابت نگه میداریم ولی متاسفانه افزایش قیمت های سرور ها باعث میشود ما نیز پس از گذشت 6 ماه از افزایش قیمت  نیاز به افزایش قیمت سرور های مجازی المان کنیم .

پایدار باشید

مدیریت شرکت تجارت الکترونیک نوژن پردازشچهار شنبه, دسامبر 1, 2021

« بازگشت