برای تهیه سرور های شرکت وی یوزر کد تخفیف مخصوص این شرکت : vuser میباشد.

هاست دانلود ایران

 • HOSTDl-1

  20,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 20480مگابایت فضا
  • نامحدود ماهانه پهنای باند
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدودftp اکانت
  • 0 تعداد دامین اصلی
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • نامحدود نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
  • direct admin کنترل پنل
 • HOSTDl-2

  85,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 100000مگابایت فضا
  • نامحدود ماهانه پهنای باند
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدودftp اکانت
  • 0 تعداد دامین اصلی
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • نامحدود نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
  • direct admin کنترل پنل
 • HOSTDl-3

  120,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 200000مگابایت فضا
  • نامحدود ماهانه پهنای باند
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدودftp اکانت
  • 0 تعداد دامین اصلی
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • نامحدود نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
  • direct admin کنترل پنل
 • HOSTDl-4

  150,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • 300000مگابایت فضا
  • نامحدود ماهانه پهنای باند
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدودftp اکانت
  • 0 تعداد دامین اصلی
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • نامحدود نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
  • direct admin کنترل پنل

طراحی و کدنویسی توسط : تجارت الکترونیک نوژن پردازش