برای تهیه سرور های شرکت وی یوزر کد تخفیف مخصوص این شرکت : vuser میباشد.

طراحی و کدنویسی توسط : تجارت الکترونیک نوژن پردازش