سرور اختصاصی ایران-دیتاسنتر صفر و یک

برگشت وجه با ضمانت 24 ساعت در صورت نارضایتی

01-DV1

1,800,000 تومان
ماهانه

 • 16 گیگابایت رم
 • Intel Xeon 2x E5-2650v2 پردازنده
 • 120GB Nvme هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • صفر و یک موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل

02-DV1

1,450,000 تومان
ماهانه

 • 32 گیگابایت رم
 • 2* E5 2620V2(12core-24Threads) پردازنده
 • 2* 1/2 T SAS10K هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • صفر و یک موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل

03-DV1

2,300,000 تومان
ماهانه

 • 64 گیگابایت رم
 • 2*E5-2650 V2(16core-32Threads) پردازنده
 • 2* 500 SSD هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • صفر و یک موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل

04-DV1

2,600,000 تومان
ماهانه

 • 64 گیگابایت رم
 • 2*E5-2670 V2(20core-40Threads) پردازنده
 • 2* 500 SSD هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • صفر و یک موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل

05-DV1

3,900,000 تومان
ماهانه

 • 64 گیگابایت رم
 • G9 2*E5-2650 v3 (20core-40Threads) پردازنده
 • 2* 500 SSD هارد
 • 10 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • صفر و یک موقعیت سرور
 • به انتخاب مشترک سیستم عامل