هاست میزبانی حرفه ای ایران

24 ساعت گارانتی بازگشت وجه درصورت نارضایتی

HO-1

50,000 تومان
ماهانه

 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگبایت ماهانه پهنای باند
 • 2 تعداد اکانت ایمیل
 • 2 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 1 ساب دامین
 • 1 ftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • 1 تعداد پارک دامین
 • 1000 نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
 • 1 گیگابایت حداکثر حجم پایگاه داده
 • cpanel کنترل پنل

HO-2

75,000 تومان
ماهانه

 • 1024 مگابایت فضا
 • 30 گیگبایت ماهانه پهنای باند
 • 5 تعداد اکانت ایمیل
 • 5 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 5 ساب دامین
 • 5ftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • 5 تعداد پارک دامین
 • 5000 نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
 • 4 گیگابایت حداکثر حجم پایگاه داده
 • cpanel کنترل پنل

HO-3

109,000 تومان
ماهانه

 • 2048 مگابایت فضا
 • 50 گیگبایت ماهانه پهنای باند
 • 10 تعداد اکانت ایمیل
 • 10 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 10 ساب دامین
 • 10ftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • 8 تعداد پارک دامین
 • 5000 نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
 • 10 گیگابایت حداکثر حجم پایگاه داده
 • cpanel کنترل پنل

HO-4

120,000 تومان
ماهانه

 • 4096 مگابایت فضا
 • 100 گیگبایت ماهانه پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدودftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
 • نامحدود گیگابایت حداکثر حجم پایگاه داده
 • cpanel کنترل پنل

HO-6

140,000 تومان
ماهانه

 • 5120 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدودftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
 • نامحدود گیگابایت حداکثر حجم پایگاه داده
 • cpanel کنترل پنل

HO-5

170,000 تومان
ماهانه

 • 10240مگابایت فضا
 • نامحدود ماهانه پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدودftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود نفر حداکثر بازدید یکتا روزانه
 • نامحدود گیگابایت حداکثر حجم پایگاه داده
 • cpanel کنترل پنل