سرور مجازی Minecraft

برگشت وجه با ضمانت 24 ساعت در صورت نارضایتی

Mine-1

شروع از
60,000 تومان
ماهانه

 • 1 گیگابایت رم
 • 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ایران موقعیت سرور

Mine-2

شروع از
115,000 تومان
ماهانه

 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ایران موقعیت سرور

Mine-3

شروع از
200,000 تومان
ماهانه

 • 4 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ایران موقعیت سرور

Mine-4

شروع از
320,000 تومان
ماهانه

 • 6 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 40 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ایران موقعیت سرور

Mine-5

شروع از
420,000 تومان
ماهانه

 • 8 گیگابایت رم
 • 6 گیگاهرتز پردازنده
 • 80 گیگ هارد
 • 10 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ایران موقعیت سرور