سرویس کاهش پینگ مناسب برای کنسول pc-ps4-ps5

ping-01

12,000 تومان
ماهانه

بدون محدودیت ترافیک
قابلیت رفع تحریم ها
قابلیت اتصال 2 کاربر همزمان
قابلیت نصب بر روی تمام دستگاها

ping-02

35,000 تومان
ماهانه

بدون محدودیت ترافیک
قابلیت رفع تحریم ها
قابلیت اتصال 3 کاربر همزمان
قابلیت نصب بر روی تمام دستگاها

ping-03

50,000 تومان
ماهانه

بدون محدودیت ترافیک
قابلیت رفع تحریم ها
قابلیت اتصال 5 کاربر همزمان
قابلیت نصب بر روی تمام دستگاها