سرور مجازی هلند

Holand1

شروع از
234,000 تومان
ماهانه

 • 1 گیگابایت رم
 • 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • leaseweb موقعیت سرور

Holand2

شروع از
310,000 تومان
ماهانه

 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • leaseweb موقعیت سرور

Holand3

شروع از
540,000 تومان
ماهانه

 • 4 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • leaseweb موقعیت سرور

Holand4

شروع از
756,000 تومان
ماهانه

 • 6 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 40 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • leaseweb موقعیت سرور

Holand5

شروع از
1,080,000 تومان
ماهانه

 • 8گیگابایت رم
 • 6 گیگاهرتز پردازنده
 • 80 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • leaseweb موقعیت سرور

Holand6

شروع از
1,560,000 تومان
ماهانه

 • 12گیگابایت رم
 • 8گیگاهرتز پردازنده
 • 200 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • leaseweb موقعیت سرور