سرور مجازی اقتصادی

برگشت وجه با ضمانت 24 ساعت در صورت نارضایتی

EH-1

شروع از
80,000 تومان
ماهانه

 • 1 گیگابایت رم
 • 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • 100 گیگ پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

EH-2

شروع از
120,000 تومان
ماهانه

 • 1 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • 200 گیگ ماهانه پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

EH-3

شروع از
160,000 تومان
ماهانه

 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • 250 گیگ پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

EH-4

شروع از
260,000 تومان
ماهانه

 • 4 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • 500 گیگ پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

EH-5

شروع از
340,000 تومان
ماهانه

 • 6 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 40 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • 800 گیگ پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور