سرور مجازی ترکیه

TR-1

شروع از
270,000 تومان
ماهانه

 • 1 گیگابایت رم
 • 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 25 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور

TR-2

شروع از
305,000 تومان
ماهانه

 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور

TR-3

شروع از
396,000 تومان
ماهانه

 • 4 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 40 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور

TR-4

شروع از
511,000 تومان
ماهانه

 • 6 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 50 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور

TR-5

شروع از
833,000 تومان
ماهانه

 • 8 گیگابایت رم
 • 6 گیگاهرتز پردازنده
 • 60 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • ترکیه موقعیت سرور