سرور مجازی ایران

24 ساعت گارانتی بازگشت وجه درصورت نارضایتی

IV-Vip server

شروع از
1,300,000 تومان
ماهانه

 • 16 گیگابایت رم
 • 12 گیگاهرتز پردازنده
 • 300 گیگ هارد
 • 10 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • پارس آنلاین موقعیت سرور

IV-C6

شروع از
131,900 تومان
ماهانه

 • 1 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-P0

109,900 تومان
ماهانه

 • 1 گیگابایت رم
 • 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-P1

شروع از
157,000 تومان
ماهانه

 • 1 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 25 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-P2

شروع از
182,000 تومان
ماهانه

 • 2 گیگابایت رم
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-P6

شروع از
325,000 تومان
ماهانه

 • 4 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-P8

شروع از
442,000 تومان
ماهانه

 • 6 گیگابایت رم
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 40 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-P10

شروع از
516,000 تومان
ماهانه

 • 8 گیگابایت رم
 • 6 گیگاهرتز پردازنده
 • 45 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-P12

شروع از
621,000 تومان
ماهانه

 • 12 گیگابایت رم
 • 8 گیگاهرتز پردازنده
 • 60 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-P16

شروع از
701,500 تومان
ماهانه

 • 16 گیگابایت رم
 • 8 گیگاهرتز پردازنده
 • 80 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور

IV-C16

شروع از
1,046,000 تومان
ماهانه

 • 16 گیگابایت رم
 • 8 گیگاهرتز پردازنده
 • 200 گیگ هارد
 • 1 گیگابایت پورت شبکه
 • نامحدود پهناباند
 • آسیاتک موقعیت سرور