ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

برنامه های افزودنی را بر اساس طبقه بندی مرور کنید

دامنه
قیمت ثبت
انتقال
تمدید
.com
تومان230,000
1 سال
تومان230,000
1 سال
تومان230,000
1 سال
.net
تومان250,000
1 سال
تومان250,000
1 سال
تومان250,000
1 سال
.org
تومان330,000
1 سال
تومان330,000
1 سال
تومان330,000
1 سال
.biz
تومان400,000
1 سال
تومان400,000
1 سال
تومان400,000
1 سال
.info
تومان389,000
1 سال
تومان389,000
1 سال
تومان389,000
1 سال
.ir
تومان7,500
1 سال
تومان7,500
1 سال
تومان7,500
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains