×
سلام ضمن سپاسگذاری از تمام کاربران شرکت تجارت الکترونیک نوژن پردازش .متاسفانه با توجه به بالا رفتن نرخ سرور های اختصاصی آلمان و هزینه ای پی های سرور المان افزایش قیمتی اعمال گردید
دلیل افزایش قیمت

سرویس کاهش پینگ مناسب برای کنسول pc-ps4-ps5

بدون محدودیت ترافیک
قابلیت رفع تحریم ها
قابلیت اتصال 2 کاربر همزمان
قابلیت نصب بر روی تمام دستگاها
ping-01 قیمت 12,000/ماهیانه
سفارش دهید
بدون محدودیت ترافیک
قابلیت رفع تحریم ها
قابلیت اتصال 3 کاربر همزمان
قابلیت نصب بر روی تمام دستگاها
ping-02 قیمت 35,000/ماهیانه
سفارش دهید
بدون محدودیت ترافیک
قابلیت رفع تحریم ها
قابلیت اتصال 5 کاربر همزمان
قابلیت نصب بر روی تمام دستگاها
ping-03 قیمت 50,000/ماهیانه
سفارش دهید